O nás

Rodinné, komunitní a vzdělávací centrum Emcéčko vzniklo v roce 2000 jako mateřské centrum, kde rodiče s dětmi aktivně trávili svůj volný čas, vyměňovali si zkušenosti z rodičovského života a vzájemně se podporovali.

Myšlenka mateřského centra zůstala dodnes, jen Emcéčko průběžně měnilo místa působení a rozšiřovalo své aktivity dle vývoje společnosti a potřeb rodin.

Nyní funguje Emcéčko ve vile na ulici Sokolská 593, Valašské Meziříčí, kde je herna pro rodiče s dětmi, probíhají zde prorodinné a vzdělávací aktivity https://www.mcvalmez.cz/rodinne-centrum/ a https://www.facebook.com/materske.centrum a v Penzionu na ulici J. K. Tyla 418, Valašské Meziříčí, kde provozujeme Dětskou skupinu https://miniskolka-emcecko.webnode.cz/.

 

Našim cílem je:

  • poskytování nebo zprostředkování poradenství rodičům při výchově a vzdělávání dětí,
  • poskytování zázemí rodinám za účelem prevence sociálního vyloučení, předávání zkušeností a vzájemné pomoci,
  • podpora aktivního trávení volného času rodičů s dětmi,
  • vzdělávací činnost,
  • podpora aktivní politiky zaměstnanosti,
  • podpora rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce i ve společnosti,
  • podpora slaďování rodinného a pracovního života,
  • poskytování služby péče o děti v dětské skupině, spočívající v pravidelné péči o dítě od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky a umožňující docházku v rozsahu nejméně 6 hodin denně, která je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí a která je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte,