Aktivně i s dětmi

Doba realizace: 15.7.2009 – 14.7.2011
 
Za dva roky realizace projektu se vzdělávacích kurzů zúčastnilo 148 osob, miniškolka pomohla 17 rodinám.
 
V současné době probíhá další vzdělávání a pokračuje provoz miniškolky.
 
Více informací na tel: 777 713 641
 
Popis projektu
 
Obsahem dvouletého projektu byla realizace motivačních kurzů (psychologicko-profesní modul) a kurzů informačních technologií určených znevýhodněným skupinám na trhu práce, vedoucí k podpoře rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce a sladění rodinného a pracovního života.
 
Motivační kurzy
 
Psychologicko-profesní modul obsahoval témata: základy asertivity, zvyšování sebevědomí, rozvoj komunikačních dovedností, motivace k hledání nového zaměstnání, získání schopnosti efektivně hledat práci a uplatnit se při výběrovém řízení, vizážistické poradenství, rodinné kompetencí a pracovní právo.
 
IT KURZY
 
Modul moderní informační technologie probíhal ve dvou úrovních. Jednak pro začátečníky a jednak pro úroveň mírně pokročilých. Modul byl zaměřen na prohloubení znalostí programů Windows, MS Word, MS Excel, rozšíření znalostí internetu a elektronické pošty.
 
Bilanční diagnostika
 
Všem účastníkům kurzů byla nabídnuta možnost využití individuální služby bilanční diagnostiky, tj. komplexního posouzení schopností a možností klientek v návaznosti na jejich budoucí pracovní uplatnění, na hledání jejich vlastních zdrojů, sebepoznání, kariérové poradenství a bilanci.
 
Součástí projektu byla doprovodná opatření, a to hlídání dětí pro účastníky kurzů.
 
Miniškolka
 
V prostorách mateřského centra byla zříízena miniškolka. Jsou zde poskytovány služby dětem od 2 do 3 let. Provozní doba miniškolky bude každý pracovní den od 6:00 do 16:00 hod. Péči o děti zajišťují dva zaměstnanci (zdravotní sestry). Program miniškolky je upraven podle individuálních potřeb dětí. V miniškolce se poskytuje individuální výchovná péče o děti zaměřená na rozvoj rozumových a řečových schopností, pohybových, pracovních, hudebních, výtvarných schopnosti a kulturně hygienických návyků přiměřených věku dítěte. Do miniškolky jsou přednostně přijímány děti osamělých matek, matek samoživitelek, které řeší složitou finanční situaci a jsou nuceny nastoupit do zaměstnání, bude se také přihlížet k sociální situaci rodiny. Nástup každého dítěte do miniškolky je posuzován individuálně.
 
Brožura „Aktivně i s dětmi
 
Výstupem projektu byl také manuál(brožura) Aktivně i s dětmi, který shrnul poznatky z psychologicko-profesního modulu a pomáhá všem rodičům radou při hledání nového zaměstnání a uplatnění na trhu práce.
 
CÍLOVÉ SKUPINY
 
Muži v obdobné situaci jako ženy s malými dětmi
Osoby pečující o závislého člena rodiny
Rodiče s dětmi
Rodiče samoživitelé/samoživitelky
Uchazeči o zaměstnání

Anketa

Líbí se Vám projekt Aktivně i s dětmi?

Ano (922)
Ne (1 154)

Celkový počet hlasů: 2076