Cochemská praxe - Dohoda rodičů

Cochemská praxe navrací rozhodnutí o budoucím životě dětí zpět do rukou rodičů

  • cochemský model vznikl v 90.letech minulého století ve stejnojmenném německém městu Cochem
  • je založený na tzv. interdisciplinární spolupráci, kdy všechny profese účastnící se rodičovského sporu (soudci, advokáti, pracovnice OSPOD, odborní znalci a odborné poradny) vedou rodiče k tomu, aby nenechali o svých dětech a jejich životě rozhodovat soud, ale aby toto rozhodnutí učinili společně oni sami
  • zástupci těchto profesí se snaží oba rodiče přimět k dohodě, kterou si rodiče sami nebo s pomocí institucí sestaví, odsouhlasí a kterou budou následně i dodržovat (tzv. rodičovský plán), přičemž se všichni shodují na základním principu, že při rozdělení rodičů je třeba v prvé řadě usilovat o zachování obou rodičů pro děti
  • cochemský model se řídí principem rychlosti a flexibility. Rychlost zamezí zbytečnému vyhrocení sporu a eskalaci doprovodných problémů, zmírní negativní dopad sporu na děti a také rodiče