V rámci projektů ESF OPLZZ byly natočeny spoty podporující rovné příležitosti žen a mužů.

rodičovské kompetence.mp4 (10291592)

aktivní otcovství.mp4 (12047908)

přijímací pohovor.mp4 (11845290)