Antidiskriminační poradna

 

Poradna funguje v rámci projektu ESF " Stejná šance pro všechny " reg. číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003490