Rodinné centrum                

Herna pro rodiče s dětmi

Herna pro rodiče s dětmi je k dispozici na Sokolské ulici č. 593, Valašské Meziříčí.

Jednorázové vstupné 50,- Kč/rodina

Aktivity Rodinného centra lze využít dle programu.

Připravované akce najdete zde

 • Poskytujeme základní poradenství pro rodiny s dětmi

Základní poradenství pro rodiny s dětmi poskytuje denně převážně dopoledne poradenský pracovník. Pokud máte jakýkoliv problém, nebojte se zeptat, pomůžeme, poradíme, zajistíme odborníka.

Základní poradenství:

Iva Holcová 725 849 676    e-mail: centrum@emcecko.cz

Poradna

 • Zajišťujeme odborné poradenství pro rodiny s dětmi a poradenství v rozvodu/rozchodu

Lze zajistit odborné individuální poradenství pro rodiny s dětmi. Odborné individuální poradenství pro rodiny s dětmi poskytují odborníci jako sociální pracovník, psycholog, logoped, speciální pedagog, pracovní poradce a občansko-právní poradce.

Tito odborníci poradí rodičům ohledně partnerských vztahů, vývoje a výchovy dětí, problémů v rodině, bydlení, financí, rozvodu

Sociální pracovnice a objednání právního poradenství

Bc. Martina Pírková    774 713 641                  e-mail: m.pirkova@emcecko.cz

Psychologické poradenství

Mgr. Jana Sedlářová    770 101 427                e-mail: psycholog@emcecko.cz

 • Zajišťujeme asistované kontakty a asistovaná předávání mezi rodiči a dětmi

Asistované kontakty a asistovaná předávání využívají nejčastěji rodiny v rozvodovém a porozvodovém stavu, kde vznikají konfliktní situace mezi rodiči a které mají nedobrý dopad na dítě. Na místě, kde dochází ke styku rodičů s dětmi nebo k předávání dětí mezi rodiči je přítomen sociální pracovník, který má za úkol zmírňovat emoce, podporovat komunikaci, dialog a kompromis mezi rodiči především v co nejlepším zájmu dítěte. O asistenci může požadat rodič dobrovolně sám nebo vzejde potřeba asistence z rozsudku soudu.

Asistované kontakty a předávání dětí :

Sociální pracovnice

Bc. Martina Pírková  774 713 641       e-mail:     m.pirkova@emcecko.cz    

 • Pořádáme kurzy efektivního rodičovství

V kurzu se rodiče doví, jak dítě uvažuje, jak vnímá komunikaci ze strany dospělých a jak se přitom cítí a samozřejmě se také dovědí, jak postupovat, když vůči dítěti nárokují splnění nějakého požadavku, tak, aby úkol splnilo a zároveň zůstaly zachovány dobré vztahy.

Kurz obsahuje témata:

 1. Základní prvky budování kladného vztahu rodič - dítě
 2. Faktory ovlivňující chování dětí
 3. Styly rodinné výchovy
 4. Struktura rodiny
 5. Cíle chování a příčiny proč děti zlobí
 6. Pochopení chování dítěte
 7. Budování sebedůvěry dítěte
 8. Rozdíl mezi chválou a povzbuzováním
 9. Komunikace
 10. Jak dítěti naslouchat, abychom mu rozuměli
 11. Komunikační bloky
 12. Vstřícné naslouchání
 13. Komunikace
 14. Jak s dětmi hovořit, aby nám naslouchaly
 15. Technika řešení problémů
 16. Přirozené a logické důsledky
 17. Podpora na cestě k samostatnosti
 18. Prohloubení komunikace, spolupráce
 19. Závěr, shrnutí a zhodnocení účasti na rodičovském vzdělání
 • Pořádáme nádstavbové kurzy efektivního rodičovství
 1. Rodiče i děti potřebují podporu
 2. Sourozenci ve vztahu
 3. Jak vést děti k zodpovědnosti
 4. Emoce v našich životech a co s nimi
 5. Předávání víry v rodinách
 6. Rodinné mapy
 7. Komunikace v rodině
 • Pořádáme osvětové akce

Hurá děti bezpečně na prázdniny je bezpečnostně preventivní akce, jejíž cílem je zvyšování bezpečnosti dětí jak na silnici, doma tak i v běžném životě. Akce se pravidelně účastní záchranné složky Zlínského kraje s ukázkou činnosti, Komise besip se soutěžemi z dopravy, bezpečné jízdy a alkobrýlemi, Národní síť podpory zdraví s interaktivním programem na téma prevence úrazů a zdravý životní styl.

Tyto akce probíhají pravidelně za podpory MPSV, Zlínského kraje a města Valašské Meziříčí a ve spolupráci se Zdravým městem a místní Agendou 21.