Miniškolka Emcéčko

Projekt byl ukončen k 31.10.2015 a celkově pomohl 5 rodičům s dětmi

Doba trvání projektu: 1.5. - 31.10.2015

Číslo projektu: 590

Programová oblast: Dejme (že)nám šanci - Norské fondy

Poskytovatel: Nadace Open Society Fund Praha

 

Popis projektu a jeho cíle:

Projekt je zaměřen na podporu rovných příležitostí a slaďování rodinného a pracovního života prostřednictvím poskytování služeb péče o děti ve věku od 2 - 6 let. Služeb miniškolky využívají především rodiče a ženy dětí mladších 3 let zejména rodiče dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří se po rodičovské dovolené vrací na trh práce. Projekt pomůže zejména ženám, které řeší svůj návrat do zaměstnání z důvodu složité finanční a rodinné situace a které by jinak nemohly hradit plné náklady za služby miniškolky. Tito rodiče jsou také znevýhodnění tím, že mají dítě, které je v MŠ bráno jako problémové - je stresována jak matka, tak dítě. Navíc klasické školky nemají kapacity a vybavení pro péči o tyto děti. Rodiče těchto dětí se tedy hůže uplatňují na trhu práce

 

Do miniškolky v rámci projektu dochází 5 dětí (děti se SVP), o které se stará pečovatelka s kvalifikací v souladu se zákonem o dětských skupinách a také proškolená pro práci s dětmi se SVP. Nabízíme množství didaktických pomůcek a péči zaměřenou individuálně na každé dítě a jeho znevýhodnění (ADHD, autismus, soc. znevýhodnění, zdravotní postižení či znevýhodnění). V  naší miniškolce jsme vytvořili prostředí, ve kterém se děti cítí dobře a jsou začleňovány do kolektivu bez dalšího znevýhodňování.