Rodinné centrum                 

Provozovna:

Aktivity rodinného centra probíhají v herně Střediska volného času Domeček, na ulici Zd. Fibicha 287, ve Valašském Meziříčí.

Provozní doba aktivit našeho centra:

Dle programu

Kontakt:

Silvie Malíková 776 136 413

Asistované kontakty a předávání dětí :

terénní sociální pracovnice - Martina Pírková  774 713 641

e-mail:asistovanekontaktyvm@gmail.com

Nabídka služeb:

           


- Herna pro rodiče s dětmi

Volná herna je klientům k dispozici každý všední den od 8:00 do 12:00 a od 14:00 do 16:00 hodin ve Středisku volného času Domeček. Aktivity Mateřského centra lze využít dle programu.

Aktuální program najdete vždy na www.facebook.com/Komunitn%C3%AD-a-vzd%C4%9Bl%C3%A1vac%C3%AD-centrum-Emc%C3%A9%C4%8Dko-193806180641482/

- Základní individuální poradenství pro rodiny s dětmi

Základní poradenství pro rodiny s dětmi poskytuje denně převážně dopoledne poradenský pracovník. Pokud máte jakýkoliv problém, nebojte se zeptat, pomůžeme, poradíme, zajistíme odborníka.

- Odborné poradenství pro rodiny s dětmi

Lze zajistit odborné individuální poradenství pro rodiny s dětmi. Odborné individuální poradenství pro rodiny s dětmi poskytují odborníci jako psycholog, logoped, speciální pedagog a občansko-právní poradce. Tito odborníci zodpoví rodičům otázky typu vývoj dítěte a péče o ně, rodičovské kompetence, příprava dětí do školky, školy, jemná motorika, problémy v rodině, zdravotní péče, občansko-právní otázky apod.


- Kurzy efektivního rodičovství (pravidelně 2x ročně)

V kurzu se rodiče doví, jak dítě uvažuje, jak vnímá komunikaci ze strany dospělých a jak se přitom cítí a samozřejmě se také dovědí, jak postupovat, když vůči dítěti nárokují splnění nějakého požadavku, tak, aby úkol splnilo a zároveň zůstaly zachovány dobré vztahy.

Kurz obsahuje témata:

 • Základní prvky budování kladného vztahu rodič - dítě
 • Faktory ovlivňující chování dětí
 • Styly rodinné výchovy
 • Struktura rodiny
 • Cíle chování a příčiny proč děti zlobí
 • Pochopení chování dítěte
 • Budování sebedůvěry dítěte
 • Rozdíl mezi chválou a povzbuzováním
 • Komunikace
 • Jak dítěti naslouchat, abychom mu rozuměli
 • Komunikační bloky
 • Vstřícné naslouchání
 • Komunikace
 • Jak s dětmi hovořit, aby nám naslouchaly
 • Technika řešení problémů
 • Přirozené a logické důsledky
 • Podpora na cestě k samostatnosti
 • Prohloubení komunikace, spolupráce
 • Závěr, shrnutí a zhodnocení účasti na rodičovském vzdělání


- Nádstavbové kurzy efektivního rodičovství

 • Rodiče i děti potřebují podporu
 • Sourozenci ve vztahu
 • Jak vést děti k zodpovědnosti
 • Emoce v našich životech a co s nimi
 • Předávání víry v rodinách
 • Rodinné mapy
 • Komunikace v rodině

 

- Asistované kontakty a asistovaná předávání - dle dohody

Asistence při setkávání rodiče s dítětem (dětmi) je poskytována v situaci, kdy z různých důvodů nedochází k pravidelnému či bezpečnému kontaktu dítěte s jedním z rodičů. Cílem je vytvořit pro dítě co možná nejpřirozenější, klidný, nezatěžující a bezpečný způsob přechodu od jednoho rodiče k druhému.

 

- Osvětové akce na podporu rodičovství

Proběhnou dvě akce ročně a to, Den rodin a Hurá děti bezpečně na prázdniny.

Den rodin proběhne v květnu v KZ či před KZ Valašské Meziříčí (dle počasí) ve spolupráci s organizacemi zaměřujícími se na rodinnou problematiku.

Hurá děti bezpečně na prázdniny je bezpečnostně preventivní akce, jejichž cílem je zvyšování bezpečnosti dětí jak na silnici, doma tak i v běžném životě. Akce se pravidelně účastní záchranné složky Zlínského kraje s ukázkou činnosti, Komise besip se soutěžemi z dopravy, bezpečné jízdy a alkobrýlemi, Národní síť podpory zdraví s interaktivním programem na téma prevence úrazů a zdravý životní styl.

Tyto akce probíhají pravidelně za podpory MPSV,Zlínského kraje a města Valašské Meziříčí.

 

 

Aktuality

Kurz výchova náctiletých

15.04.2017 22:04

Navazující kurzy efektivního rodičovství

15.04.2017 22:01

Základní kurz efektivního rodičovství

15.04.2017 21:57
 

Kurz RE/START na trhu práce po "rodičovské dovolené"

20.03.2017 22:05

Mikuláš v Muzeu

21.11.2016 20:27

Podpora rodičovství a mateřství s radostí a bez starostí

01.11.2016 20:25

Kurz auto-makeupu

18.10.2016 20:11

Podpora rodičovství a mateřství s radostí a bez starostí

01.10.2016 20:10

Logopedie

01.10.2016 20:05

Aktivity mateřského centra probíhají od 1.10.2016 ve Středisku volného času Domeček

01.10.2016 19:33
Aktivity mateřského centra probíhají od 1.10.2016 ve Středisku volného času Domeček, jejichž pracovníci vybudovali pro rodiče s dětmi za pomoci dotace ze soutěže Obec přátelská rodině velkou hernu s kavárnou. V této herně je denně od 8:00 do 12:00 hodin přítomen poradenský pracovník Emcéčka. V...