lo rodiče

Skupina SOLO rodičů se schází 2x v měsíci, vždy v pondělí od 15-17 hodin.

         Kdo jsou sólo rodiče?

Jsou to např. svobodní rodiče, rodiče samoživitelé, kteří se rozvedli nebo rozešli s partnerem, ale i rodiče, kteří mají děti ve střídavé péči.

Sólo rodičům nabízíme bezplatné sociální, psychologické a právní poradenství a také možnost využít individuální pracovní poradenství, které jim může pomoci nalézt lepší pracovní uplatnění na trhu práce

Podpůrné skupiny sólo rodičů

Pomůžeme vám zorientovat se ve vaší situaci, ať je jakkoli složitá. A navíc: poznáte další rodiče, kteří zažívají podobné situace jako vy.

Podpůrná skupina sólo rodičů s poradenstvím je otevřená skupina vedená sociální pracovnicí s možností přizvat si další odborníky na danou tematiku (psycholog, právník), určená pro všechny, kteří procházejí či si prošli zátěžovou situací, kterou přináší rozchod, rozvod, opuštění partnerem. Skupina sólo rodičů je tu pro všechny, kteří se obtížněji vyrovnávají se svojí situací a vyžadují dlouhodobou podporu, nasměrování, sdílení, doprovázení v překonávání jejich specifických potíží. 

Setkávání jsou určena všem, kteří se ocitli sami na výchovu dětí (nebo např. mají po rozvodu děti ve střídavé péči a komunikace s bývalým partnerem je problematická). Všem, kteří hledají podporu v obtížné životní situaci, jež je pro ně nová a nejistá. Ve skupině sólo rodičů můžete tuto podporu získat, a to díky sdílení vašeho příběhu, těžkostí či otázek s ostatními účastníky, tak díky podpoře odborníků. Témata klubového setkání se vždy týkají problematiky neúplných rodin.

Setkání sólo rodičů probíhají  v prostorách Emcéčka (Sokolská 593, Valašské Meziříčí).