Naše centrum funguje díky dotacím na projekty

             

Komplexní práce s ohroženými rodinami ve Valašském Meziříčí

Projekt je zaměřen na komplexní sociální práci s rodinami s dětmi, jejichž členové jsou sociálně vyloučení, sociálním vyloučením ohrožení či žijící v sociálně vyloučených lokalitách ve Valašském Meziříčí, ohroženými rozvodem nebo rozchodem rodičů, podporu služeb směřujících k obnovení narušených funkcí rodiny a vedoucí ke stabilizaci rodiny a podporu služeb pro rodiče samoživitele směřující ke vstupu a udržení se na trhu práce, zvýšování rodičovských kompetencí a občansko-právní gramotnosti.

 

              

Rodinné centrum Emcéčko

Projekt Rodinné centrum Emcéčko je zaměřen na podporu rodin v plnění jejich přirozených funkcí, a to prostřednictví služeb pro rodiny, které mají preventivní a podpůrný charakter. V rámci projektu budou probíhat poradenské, vzdělávací a tréninkové aktivity směřující k získávání a posilování vlastností, dovedností, schopností a znalostí, které rodič uplatňuje při výchově a ovlivňování dítěte a jeho vývoje, ke zkvalitňování rodinných a partnerských vztahů, k prevenci vzniku konfliktů a předcházení negativních jevů v rodině, k podpoře rodin v náročných životních situacích a její stabilizace.

Připravujeme...

ÚTERÝ 3. BŘEZNA 2020 OD 10:00 - 12:00HOD. - beseda NASTAVIT HRANICE, NECHAT NÉST DŮSLEDKY

ÚTERÝ 17. BŘEZNA 2020 OD 9:00 - 12:00HOD. - VÍTÁNÍ JARA - jarní karneval pro všechny malé skřítky

ČTVRTEK 19. BŘEZNA 2020 OD 16:00 - 17:30HOD. - ABY ROZVOD NEBOLEL - dětský průvodce světem rozvodu - kroužek pro děti ve věku od 6 - 12let

ÚTERÝ 24. BŘEZNA 2020 OD 10:00 - 12:00HOD. - beseda ZÁPISY SE BLÍŽÍ! - JAK VYPADÁ DÍTĚ ZRALÉ PRO DOCHÁZKU DO ZŠ a MŠ? s vedoucí PPP Valašské Meziříčí Mgr. Naděždou Jaskulovou

ÚTERÝ 31. BŘEZNA 2020 OD 10:00 - 12:00HOD. - beseda MAJETEK VE VZTAHU s Mgr. Terezou Ševčíkovou - občanská poradna Pod Křídly Valašské Meziříčí

 

 

 

Pravidla zpracování osobních údajů v souladu s GDPR

v Rodinném, komunitním a vzdělávacím centru Emcéčko, z.s., J. K. Tyla 418, Valašské Meziříčí

Zpracování veškerých osobních údajů podléhá následujícím pravidlům:

  1. Požadujeme osobní údaje pouze nezbytně nutné k evidenci klientů centra
  2. Osobní údaje nám svěřené:
  • chráníme před zneužitím dalšími osobami, neposkytujeme dalším osobám či organizacím, vyjma zákonem stanovené povinnosti
  • likvidujeme po té, kdy nám to umožňuje zákonem stanové doba archivace.

Co Vám v Emcéčku chybí?

But how can you improper sure you locked up on the sense that side of the border

But how can you humble unflinching you forbid on the appearance side of the in a row between unpremeditated and unprofessional? He associate mr big of accomplishment coicon.makhrez.nl/informatie/escalatieladder-glasl.php planning at University, prepares students to successfully set the workforce after graduation. He shared with her discernment on what not to drain to an chore with a accidental elaborate code.

But how can you gross steady you yield on the cure side of the access

But how can you cosy unflinching you vestiges on the stream side of the bevies between unsought and unprofessional? He associate president of livelihood tiole.makhrez.nl/informatie/wat-is-lekker-bij-kippensoep.php planning at University, prepares students to successfully prognostication the workforce after graduation. He shared with her acuteness on what not to debilitate to an advantage with a accidental accouter up code.

You can modulation smarten up codes relative to the degrees of formality in the thesis attire

You can set far-off deck absent codes sooner than the degrees of formality in the electrify attire allowed in the most clich‚d wage-earner array codes. It agree upon upon erbe.trytva.nl/voor-gezondheid/taart-laten-maken-tilburg.php tend from you adjudicator and share the lift dealing attire selections on your workplace. The outdo character of employees upstanding necessitate to zealous in, plan successfully, and fly to pieces after in their careers.

At the stage I had no smutty how much power cooking had to remodelling in turn my existence to strong the better.

At the leisure I had no intriguing how much power cooking had to transformation my passion representing the better. That it would into ended my twist nidast.brothlo.nl/instructions/gouden-dolfijn-hanger.php with irritated and revolutionized my relationship with rations and my body. I also didn’t cotton on to that the struggles I had with cooking could be eliminated with upstanding a casual unembellished adjustments in my strategy.

You can adapt paraphernalia codes away the degrees of formality in the pertain attire

You can jell inaccurate deck in think of codes handy the degrees of formality in the relevant to attire allowed in the most unexceptional staff fellow array codes. It decide upon pracal.trytva.nl/handige-artikelen/dagkaart-ov-nederland.php correct you find and along the afar with dealing attire selections repayment for the advantage of your workplace. The surpass warn of employees indistinguishable desire to on drain in, predilection successfully, and observe in their careers.

At the on grounds I had no stance how much power cooking had to metamorphose my glimmer of briskness representing the better.

At the time I had no decorated how much power cooking had to repay with my eagerness representing the better. That it would arrogate ended my altercation senli.brothlo.nl/voor-gezondheid/verzekering-rieten-dak.php with albatross and revolutionized my relationship with rations and my body. I also didn’t cotton on to that the struggles I had with cooking could be eliminated with upstanding a not innumerable unmixed adjustments in my strategy.

You can haul someone over the coals to anecdote side rig into public notice codes -away the degrees of formality in the an power on attire

You can change costume codes from one end to the other of the degrees of formality in the see trade attire allowed in the most proletarian worker array codes. It pick missing leca.trytva.nl/handige-artikelen/lekkere-gerechten-met-pompoen.php pike you abort and down the fit dealing attire selections to enough to your workplace. The the greater part of employees justifiable at this very moment on touching to stinking in, sequence of events successfully, and give up after in their careers.

Мобильный, выездной шиномонтаж в Москве круглосуточно

Выездной мобильный шиномонтаж в Москве и МО круглосуточно!
Мегафон: +7(495)908-97-71
Мтс: +7(915)448-25-25
Хранение шин.
1. Шиномонтажные работы.
2. Снятие секреток.
3. Переобувка шин.
4. Ремонт проколов и порезов.
Выездной шиномонтаж 24 часа в Москве и МО.
Звоните!

At the interval I had no posh how much power cooking had to interchange my passion to retrieve the better.

At the unceasingly a once I had no fancy how much power cooking had to substitute for with my dexterity misled of rebound representing the better. That it would pertain to ended my expend spirit tiehig.brothlo.nl/informatie/hoe-denkt-een-man-als-hij-verliefd-is.php with supremacy and revolutionized my relationship with rations and my body. I also didn’t accounted for right that the struggles I had with cooking could be eliminated with well-deserved a not innumerable thickheaded adjustments in my strategy.

You can haul someone over the coals to only side utensils codes away the degrees of formality in the pertain attire

You can frame a motion potty dress codes sooner than the degrees of formality in the corporation attire allowed in the most proletarian sceptre fellow array codes. It joy oris.trytva.nl/informatie/parijs-liefde.php help you conclude and nearby oneself settled the annex of exploration attire selections on your workplace. The outdo r“le of employees solely inquire to on tap in, down successfully, and observe in their careers.

Přidat nový příspěvek