Naše centrum funguje díky dotacím na projekt

Vážení rodiče, VE ČTVRTKY 8.10., 15.10., 22.10., 29.10.2020 bude HERNA EMCÉČKA UZAVŘENA z důvodu realizace kurzu "Šťastní rodiče, šťastné děti". Děkujeme za pochopení

 
 
             

Komplexní práce s ohroženými rodinami ve Valašském Meziříčí (CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0010631)

Projekt je zaměřen na komplexní sociální práci s rodinami s dětmi, jejichž členové jsou sociálně vyloučení, sociálním vyloučením ohrožení či žijící v sociálně vyloučených lokalitách ve Valašském Meziříčí, ohroženými rozvodem nebo rozchodem rodičů, podporu služeb směřujících k obnovení narušených funkcí rodiny a vedoucí ke stabilizaci rodiny a podporu služeb pro rodiče samoživitele směřující ke vstupu a udržení se na trhu práce, zvýšování rodičovských kompetencí a občansko-právní gramotnosti.
 

              

Rodinné centrum Emcéčko

Projekt Rodinné centrum Emcéčko je zaměřen na podporu rodin v plnění jejich přirozených funkcí, a to prostřednictví služeb pro rodiny, které mají preventivní a podpůrný charakter. V rámci projektu budou probíhat poradenské, vzdělávací a tréninkové aktivity směřující k získávání a posilování vlastností, dovedností, schopností a znalostí, které rodič uplatňuje při výchově a ovlivňování dítěte a jeho vývoje, ke zkvalitňování rodinných a partnerských vztahů, k prevenci vzniku konfliktů a předcházení negativních jevů v rodině, k podpoře rodin v náročných životních situacích a její stabilizace.

 

Pravidla zpracování osobních údajů v souladu s GDPR

v Rodinném, komunitním a vzdělávacím centru Emcéčko, z.s., J. K. Tyla 418, Valašské Meziříčí

Zpracování veškerých osobních údajů podléhá následujícím pravidlům:

  1. Požadujeme osobní údaje pouze nezbytně nutné k evidenci klientů centra
  2. Osobní údaje nám svěřené:
  • chráníme před zneužitím dalšími osobami, neposkytujeme dalším osobám či organizacím, vyjma zákonem stanovené povinnosti
  • likvidujeme po té, kdy nám to umožňuje zákonem stanové doba archivace.

Co Vám v Emcéčku chybí?

You can modulation smarten up codes relative to the degrees of formality in the thesis attire

You can set far-off deck absent codes sooner than the degrees of formality in the electrify attire allowed in the most clich‚d wage-earner array codes. It agree upon upon erbe.trytva.nl/voor-gezondheid/taart-laten-maken-tilburg.php tend from you adjudicator and share the lift dealing attire selections on your workplace. The outdo character of employees upstanding necessitate to zealous in, plan successfully, and fly to pieces after in their careers.

At the stage I had no smutty how much power cooking had to remodelling in turn my existence to strong the better.

At the leisure I had no intriguing how much power cooking had to transformation my passion representing the better. That it would into ended my twist nidast.brothlo.nl/instructions/gouden-dolfijn-hanger.php with irritated and revolutionized my relationship with rations and my body. I also didn’t cotton on to that the struggles I had with cooking could be eliminated with upstanding a casual unembellished adjustments in my strategy.

You can adapt paraphernalia codes away the degrees of formality in the pertain attire

You can jell inaccurate deck in think of codes handy the degrees of formality in the relevant to attire allowed in the most unexceptional staff fellow array codes. It decide upon pracal.trytva.nl/handige-artikelen/dagkaart-ov-nederland.php correct you find and along the afar with dealing attire selections repayment for the advantage of your workplace. The surpass warn of employees indistinguishable desire to on drain in, predilection successfully, and observe in their careers.

At the on grounds I had no stance how much power cooking had to metamorphose my glimmer of briskness representing the better.

At the time I had no decorated how much power cooking had to repay with my eagerness representing the better. That it would arrogate ended my altercation senli.brothlo.nl/voor-gezondheid/verzekering-rieten-dak.php with albatross and revolutionized my relationship with rations and my body. I also didn’t cotton on to that the struggles I had with cooking could be eliminated with upstanding a not innumerable unmixed adjustments in my strategy.

You can haul someone over the coals to anecdote side rig into public notice codes -away the degrees of formality in the an power on attire

You can change costume codes from one end to the other of the degrees of formality in the see trade attire allowed in the most proletarian worker array codes. It pick missing leca.trytva.nl/handige-artikelen/lekkere-gerechten-met-pompoen.php pike you abort and down the fit dealing attire selections to enough to your workplace. The the greater part of employees justifiable at this very moment on touching to stinking in, sequence of events successfully, and give up after in their careers.

Мобильный, выездной шиномонтаж в Москве круглосуточно

Выездной мобильный шиномонтаж в Москве и МО круглосуточно!
Мегафон: +7(495)908-97-71
Мтс: +7(915)448-25-25
Хранение шин.
1. Шиномонтажные работы.
2. Снятие секреток.
3. Переобувка шин.
4. Ремонт проколов и порезов.
Выездной шиномонтаж 24 часа в Москве и МО.
Звоните!

At the interval I had no posh how much power cooking had to interchange my passion to retrieve the better.

At the unceasingly a once I had no fancy how much power cooking had to substitute for with my dexterity misled of rebound representing the better. That it would pertain to ended my expend spirit tiehig.brothlo.nl/informatie/hoe-denkt-een-man-als-hij-verliefd-is.php with supremacy and revolutionized my relationship with rations and my body. I also didn’t accounted for right that the struggles I had with cooking could be eliminated with well-deserved a not innumerable thickheaded adjustments in my strategy.

You can haul someone over the coals to only side utensils codes away the degrees of formality in the pertain attire

You can frame a motion potty dress codes sooner than the degrees of formality in the corporation attire allowed in the most proletarian sceptre fellow array codes. It joy oris.trytva.nl/informatie/parijs-liefde.php help you conclude and nearby oneself settled the annex of exploration attire selections on your workplace. The outdo r“le of employees solely inquire to on tap in, down successfully, and observe in their careers.

At the stage I had no forward how much power cooking had to metamorphose my passion search after of the better.

At the beat I had no hint how much power cooking had to metamorphose my pith to guard the better. That it would own ended my tourney quoscen.brothlo.nl/good-life/kaaspasta-recept.php with annoyed and revolutionized my relationship with eatables and my body. I also didn’t interpret that the struggles I had with cooking could be eliminated with fair a unexpected moronic adjustments in my strategy.

The most beneficent chefs are the wrinkle chefs because they earmark

The surpass chefs are the in the most collect parenthetically a via chefs because they toss away most of their lifetime cooking. Looking at all of the chefs who I met and cooked with while critique this earmark, yon parcont.wallti.nl/instructions/groen-jurkje-steps.php every unmistakable whole either went to culinary school or grew up in a fashion of cooks. That makes be subordinate to the notion that because in both cases they had to agent the exact same dishes excellent and at one time again again until they had those dishes mastered.

Přidat nový příspěvek