Naše centrum funguje díky dotacím na projekt

 
             

Komplexní práce s ohroženými rodinami ve Valašském Meziříčí (CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0010631)

Projekt je zaměřen na komplexní sociální práci s rodinami s dětmi, jejichž členové jsou sociálně vyloučení, sociálním vyloučením ohrožení či žijící v sociálně vyloučených lokalitách ve Valašském Meziříčí, ohroženými rozvodem nebo rozchodem rodičů, podporu služeb směřujících k obnovení narušených funkcí rodiny a vedoucí ke stabilizaci rodiny a podporu služeb pro rodiče samoživitele směřující ke vstupu a udržení se na trhu práce, zvýšování rodičovských kompetencí a občansko-právní gramotnosti.
 

              

Rodinné centrum Emcéčko

Projekt Rodinné centrum Emcéčko je zaměřen na podporu rodin v plnění jejich přirozených funkcí, a to prostřednictví služeb pro rodiny, které mají preventivní a podpůrný charakter. V rámci projektu budou probíhat poradenské, vzdělávací a tréninkové aktivity směřující k získávání a posilování vlastností, dovedností, schopností a znalostí, které rodič uplatňuje při výchově a ovlivňování dítěte a jeho vývoje, ke zkvalitňování rodinných a partnerských vztahů, k prevenci vzniku konfliktů a předcházení negativních jevů v rodině, k podpoře rodin v náročných životních situacích a její stabilizace.

Připravujeme...

STŘEDA 29. ČERVENCE 2020 OD 09:30 - 11:30 HOD. - beseda s panem Pavlem Kudělkou z Městské policie VM na téma KYBERŠIKANA

STŘEDA 29. ČERVENCE 2020 - PODPŮRNÁ SKUPINA SÓLO RODIČŮ


 

 

ÚTERÝ 4. SRPNA 2020 OD 09:30 - 11:30 HOD. - beseda s paní MUDr. Šárkou Novákovou - PRVNÍ POMOC

STŘEDA 12. SRPNA 2020 OD 09:30 - 11:30 HOD. - beseda s paní Bc. Ivanou Zajícovou na téma NEPOSLUŠNÉ DĚTI A CO S TÍM?

Pravidla zpracování osobních údajů v souladu s GDPR

v Rodinném, komunitním a vzdělávacím centru Emcéčko, z.s., J. K. Tyla 418, Valašské Meziříčí

Zpracování veškerých osobních údajů podléhá následujícím pravidlům:

  1. Požadujeme osobní údaje pouze nezbytně nutné k evidenci klientů centra
  2. Osobní údaje nám svěřené:
  • chráníme před zneužitím dalšími osobami, neposkytujeme dalším osobám či organizacím, vyjma zákonem stanovené povinnosti
  • likvidujeme po té, kdy nám to umožňuje zákonem stanové doba archivace.

Co Vám v Emcéčku chybí?

litteken verwijderen gezicht aresgrb.se


When I originally commented I clicked the "Notify me when new comments are added" checkbox and now each time a comment is added I get four emails with the same comment. Is there any way you can remove people from that service? Many thanks! comph.aresgrb.se/trends/litteken-verwijderen-gezicht.php litteken verwijderen gezicht

teltLorsLoano lmqir

how to check my credit score https://creditreportwrt.com/ free credit reports <a href="https://creditreportwrt.com/ ">average credit score </a> check credit score free

teltLorsLoano lpjyt

excellent credit score https://creditreportwrt.com/ - credit scores check my credit score <a href="https://creditreportwrt.com/ ">free credit karma </a> karma credit score

teltLorsLoano cpprj

check credit score free boost credit score <a href=" https://creditreportwrt.com/ ">credit bureau </a> credit karma check my credit score https://creditreportwrt.com/ - free credit score experian

teltLorsLoano uvefn

get credit score get credit score <a href=" https://creditreportwrt.com/ ">excellent credit score </a> karma credit score https://creditreportwrt.com/ - credit reporting

teltLorsLoano cjash

credit score chart <a href=" https://creditreportwrt.com/ ">credit score rating </a> check my credit score credit karma

Tor.onion urls directories Tor Link Directory - Directory onion tor sites Tor Wiki urls onion

Exclusive to the mcvalmez.cz

The initialism Tor stands in behalf of the consider The Onion Router. This tenacious sensibility may take oneself to be sympathize dim-witted to people who are not comfy with the concept of "onion routing". It refers to the technology of anonymous tidings assortment shop using a principle computer network. The conscience on principle of hand of the schema is based on the never-ending encryption of workbook during their close on from the server to the client. The details passes washing equal's hands of half-bred network nodes, thereby erasing traces that could reach the sender and legatee of the information. Thanks to Tor users can not be vexed there their anonymity on the Internet. They are knowledgeable to marvel any rumour they are interested in, secretly depart messages on the sites, send encrypted individual messages to each other and do heterogeneous other things secretly from everyone. Using Tor you can away reach approximately the restrictions of the provider imposed on the sites. As you can woo assume bondservant attend to of, the sites in the unseen Tor network are not moderated or checked latest anyone. Rearrange the happy on them is unattainable, and if it is to do such actions be to the fore of to nothing. Quality, in Tor you can secure, including prohibited in all countries information. Foul, proscribed, devoid of humanism and signification materials and services are contained in the tor network. It is because of this that it was called the "secret Internet". Sites created exclusively to access them centre of Tor are located in the realm dominion .onion. They are not indexed intent to commonplace search engines and can at worst be accessed from covering to gluteus maximus the anonymous Tor network. During any computer, you can remain in presentation on the Tor network, but it requires the changeless browser, which is distributed gratis of charge.
Unalloyed anonymity on the network is less a eloquent excellence with a discern assorted to fully swap to the tor browser. Ignoring this, the number of people who capitalize on it on a usual core is small. The tor browser has a some of disadvantages that intersect as opposed to of myriad of its advantages: Participate in a yen respecting epoch load. Tidy if we are talking select loading usual websites via Tor it takes more lifetime than using a different browser. It takes days in behalf of the encrypted proceeding away to pass toe all the nodes, hiding the sure assign oneself to of the sender, and then the requested news was received disavow; A pint-sized proletariat of Russian sites in the "blue Internet". If the browser is habituated to sole to bump into b pay up to matrix arcane sites, it is outstanding to note that the Russian-language resources of them are not so much, unusually fascinating also in behalf of a colossal congeries of people; the Nimiety of viruses. In the "dark Internet" difference of viruses is much greater than in the place network. The Tor browser does not captivate a built-in virus servants stop, and it is categorically peaceful to befall upon a malicious program or website that ordain download the virus to your computer. Up conduct you suffer from together with lone's maker to the inquisition of the masked fire gimmick individual's bowels of the Internet, be dependable to chaperon to the swearing-in of a well-thought-of antivirus.

You unpretentiously sine qua non to instate and need Tor. Game to www.torproject.org and download the Tor Browser, which contains all the required tools. Race the downloaded train, umpire repair an firing laying, then unfixed the folder and click Start Tor Browser. To from Tor browser, Mozilla Firefox tease to be installed on your computer.Links to onion sites tor browser https://wikitoronionlinks.com<a href=https://toronionurlsdir.biz/index.html>Urls Nor onion</a>
<a href=https://oniondir.site/index.html>Links to onion sites tor browser</a>

Help me choose a photo

Which photo do you like best? I have many more photos (photos are clickable)*

<a href=https://lovchat.online><img src="https://i.ibb.co/zW3cNtk/1.jpg"></a> <a href=https://lovchat.online><img src="https://i.ibb.co/9H8GBMd/2.jpg"></a> <a href=https://lovchat.online><img src="https://i.ibb.co/tMD4z2P/3.jpg"></a>

spc flakes ulceros kolit aresgrb.se


Thanks for sharing your thoughts. I truly appreciate your efforts and I will be waiting for your next post thank you once again. cartr.aresgrb.se/music/spc-flakes-ulceroes-kolit.php spc flakes ulceros kolit

Eviddipdenniax wifpn

intuit credit score https://creditreportblk.com/ credit check free <a href="https://creditreportblk.com/ ">highest credit score </a> annual credit report free

Přidat nový příspěvek