Naše centrum funguje díky dotacím na projekt

 
             

Komplexní práce s ohroženými rodinami ve Valašském Meziříčí (CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0010631)

Projekt je zaměřen na komplexní sociální práci s rodinami s dětmi, jejichž členové jsou sociálně vyloučení, sociálním vyloučením ohrožení či žijící v sociálně vyloučených lokalitách ve Valašském Meziříčí, ohroženými rozvodem nebo rozchodem rodičů, podporu služeb směřujících k obnovení narušených funkcí rodiny a vedoucí ke stabilizaci rodiny a podporu služeb pro rodiče samoživitele směřující ke vstupu a udržení se na trhu práce, zvýšování rodičovských kompetencí a občansko-právní gramotnosti.
 

              

Rodinné centrum Emcéčko

Projekt Rodinné centrum Emcéčko je zaměřen na podporu rodin v plnění jejich přirozených funkcí, a to prostřednictví služeb pro rodiny, které mají preventivní a podpůrný charakter. V rámci projektu budou probíhat poradenské, vzdělávací a tréninkové aktivity směřující k získávání a posilování vlastností, dovedností, schopností a znalostí, které rodič uplatňuje při výchově a ovlivňování dítěte a jeho vývoje, ke zkvalitňování rodinných a partnerských vztahů, k prevenci vzniku konfliktů a předcházení negativních jevů v rodině, k podpoře rodin v náročných životních situacích a její stabilizace.

Připravujeme...

STŘEDA 29. ČERVENCE 2020 OD 09:30 - 11:30 HOD. - beseda s panem Pavlem Kudělkou z Městské policie VM na téma KYBERŠIKANA

STŘEDA 29. ČERVENCE 2020 - PODPŮRNÁ SKUPINA SÓLO RODIČŮ


 

 

ÚTERÝ 4. SRPNA 2020 OD 09:30 - 11:30 HOD. - beseda s paní MUDr. Šárkou Novákovou - PRVNÍ POMOC

STŘEDA 12. SRPNA 2020 OD 09:30 - 11:30 HOD. - beseda s paní Bc. Ivanou Zajícovou na téma NEPOSLUŠNÉ DĚTI A CO S TÍM?

Pravidla zpracování osobních údajů v souladu s GDPR

v Rodinném, komunitním a vzdělávacím centru Emcéčko, z.s., J. K. Tyla 418, Valašské Meziříčí

Zpracování veškerých osobních údajů podléhá následujícím pravidlům:

  1. Požadujeme osobní údaje pouze nezbytně nutné k evidenci klientů centra
  2. Osobní údaje nám svěřené:
  • chráníme před zneužitím dalšími osobami, neposkytujeme dalším osobám či organizacím, vyjma zákonem stanovené povinnosti
  • likvidujeme po té, kdy nám to umožňuje zákonem stanové doba archivace.

Co Vám v Emcéčku chybí?

teltLorsLoano nsdfo

https://creditscoresdata.com/ credit score simulator free credit score karma <a href="https://creditscoresdata.com/ ">transunion credit score </a> boost credit score

teltLorsLoano qqhgm

https://creditscoresdata.com/ check credit free credit score karma <a href="https://creditscoresdata.com/ ">credit score chart </a> good credit score range

teltLorsLoano klxix

how to check my credit score <a href=" https://creditscoresdata.com/ ">free credit report </a> check my credit score for free

teltLorsLoano ivxtd

credit scores good credit score <a href="https://creditscoresdata.com/ ">free credit score report </a> credit score ratings

teltLorsLoano abwis

my credit score https://creditscoresdata.com/ free credit score karma <a href="https://creditscoresdata.com/ ">experian credit score </a> credit score calculator

teltLorsLoano vpmsj

discover credit score https://creditscoresdata.com/ - transunion credit score credit score ratings chart credit score calculator

teltLorsLoano zvuzn

https://creditscoresdata.com/ credit score ratings chart get my credit score <a href="https://creditscoresdata.com/ ">how to improve credit score </a> check my credit score for free

teltLorsLoano aadfx

https://creditscoresdata.com/ get my credit score https://creditscoresdata.com/ - how to check your credit score <a href="https://creditscoresdata.com/ ">free credit karma </a>

teltLorsLoano njtht

credit reporting https://creditreportwrt.com/ - how to check my credit score excellent credit score credit karma credit score free

teltLorsLoano hxliu

experian credit score https://creditreportwrt.com/ - experian free credit score free credit score equifax check your credit score

Přidat nový příspěvek