Poradna pro rodiny s dětmi
Podpora rodin v mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko CZ.03.02.02/00/22_017/0000962
Popis projektu
Hlavním cílem projektu je komplexní pomoc CS v náročných životních situacích jako je rozvod/rozchod rodičů, rozpad rodiny. Projekt je zaměřen na práci s rodinami s dětmi v mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko ve specifické situaci ohrožující/narušující běžné fungování rodin, s níž se nedokážou samy vypořádat. Obsahem projektu je realizace poradenských a edukačních aktivit vedoucí k řešení nepříznivé situace rodin s dětmi a stabilizaci rodinného prostředí. Celkem bude projektem podpořeno 123 osob.
Dětská skupina Emcéčko (J. K. Tyla 418, Valašské Meziříčí) pro 15 dětí 1 - 3 roky
Dětská skupina Sluníčko (Sokolská 593, Valašské Meziříčí) pro 12 dětí 1 - 3 roky 
                             
Rodinné centrum Emcéčko
Projekt Rodinné centrum Emcéčko je zaměřen na podporu rodin v plnění jejich přirozených funkcí, a to prostřednictví služeb pro rodiny, které mají preventivní a podpůrný charakter. V rámci projektu budou probíhat poradenské, vzdělávací a tréninkové aktivity směřující k získávání a posilování vlastností, dovedností, schopností a znalostí, které rodič uplatňuje při výchově a ovlivňování dítěte a jeho vývoje, ke zkvalitňování rodinných a partnerských vztahů, k prevenci vzniku konfliktů a předcházení negativních jevů v rodině, k podpoře rodin v náročných životních situacích a její stabilizace.                       

 

 

 

Pravidla zpracování osobních údajů v souladu s GDPR

v Rodinném, komunitním a vzdělávacím centru Emcéčko, z.s., J. K. Tyla 418, Valašské Meziříčí

Zpracování veškerých osobních údajů podléhá následujícím pravidlům:

  1. Požadujeme osobní údaje pouze nezbytně nutné k evidenci klientů centra
  2. Osobní údaje nám svěřené:
  • chráníme před zneužitím dalšími osobami, neposkytujeme dalším osobám či organizacím, vyjma zákonem stanovené povinnosti
  • likvidujeme po té, kdy nám to umožňuje zákonem stanové doba archivace.