Vzdělávací centrum

Pro rodiče s dětmi poskytujeme vzdělávací aktivity směřující ke snadnějšímu návratu na trh práce po RD. Vzdělávání probíhá nepravidelně. Jelikož jsou tyto aktivity podporovány dotacemi z ESF, jsme zcela závislí na vyhlašování výzev a schválení či neschválení daného projektu. Aktuálně vyhlášení kurzy naleznete zde

  • Vzdělávání v oblasti měkkých dovedností

- motivace, změna myšlení, osobní a pracovní priority

- podpora sebevědomí

- rozvoj komunikace

- umění sebeprezentace

- organizace a plánování času

- zvládání stresu

- timemanagement

 

  • Rekvalifikační kurzy

- Asistent pedagoga

- Administrativní pracovník

- Manažer projektu

- Účetnictví

- Mzdové účetnictví

 

Součástí některých projektů je i zprostředkování zaměstnání. Z jednoho kurzu jsou obvykle 2 účastníci zaměstnáni na dotované pracovní místo. Jedná se o místo, kde je zaměstnavateli hrazeno až 100% mzdových nákladů. Nejčastěji jsou osloveni zaměstnavatelé z různých oborů činností a koná se výběrové řízení.