Září 2021- Kurz s Ing. Mečkovským na téma: Klíč ke zdravým vztahům s dětmi