Vzdělávací program: Efektivní hospodaření NNO

Od ledna do června 2014 nabízíme nový vzdělávací program: Efektivní hospodaření NNO

Naše organizace nabízí nový komplexní vzdělávací program pro pracovníky neziskových organizací, zejména pracovníky organizací pracujících s dětmi a mládeží ve Zlínském krajivedoucí pracovníky NNO a pracovníky na pozicích účetních nebo ekonomů. Tento program rozšíří znalosti a dovednosti cílové skupiny v oblastech finančního hospodaření a účetnictví NNO, ve strategickém plánování, v personálním řízení a v oblasti lidských zdrojů, v komunikačních dovednostech a asertivním jednání, v time managementu.

Výuka bude probíhat v sobotu 1x za 14 dnů, 8 hodin.

Témata vzdělávání:

- hospodaření NNO; základní principy trvale udržitelného rozvoje (8 hod)
- financování NNO a projektové řízení (32 hod)
- účetnictví NNO (8 hod)
- strategické plánování (8 hod)
- personální řízení a lidské zdroje (8 hod)
- efektivní komunikace (8 hod)
- asertivní jednání (8 hod)
- rétorika (8 hod)
- time management (8 hod)

V rámci vzdělávacího programu hradíme stravné a jízdné (pouze autobusové či vlakové spoje).