Volná místa v kurzu: pracovník v sociálních službách - přímá obslužná péče

Rekvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách – přímá obslužná péče (160 hodin) leden - březen

Cílem kurzu je osvojit si znalosti a dovednosti základní péče o klienty, který absolventi využijí při poskytování přímé obslužné péče u klientů v domácnostech (osobní asistence) i zařízeních (domovy důchodců, domovy pro seniory, ústavy sociální péče, domy s pečovatelskou službou, rehabilitační ústavy a jiné).
 

Cílovou skupinou jsou uchazeči či zájemci o zaměstnání přesněji fyzické osoby nad 50 let a fyzické osoby pečující o děti do 15 let věku.


Předpokládaný obsah:
-      pečovatelství,
-      fyzioterapie,
-      hygiena,
-      ochrana zdraví a bezpečnost při výkonu profese,
-      týrání a zneužívání klientů,
-      krizová intervence,
-      sociální péče a sociální pomoc,
-      péče o osoby zdravotně postižené,
-      somatologie a první pomoc,
-      sociální služby, sociálně právní minimum,
-      etika výkonu profese pracovníka soc. služeb,
-      komunikační a asertivní dovednosti,
-      základy psychologie a patopsychologie.

Součástí akreditovaného kurzu bude i zajištění praxe u zaměstnavatele. Absolventi tohoto kurzu se mohou zúčastnit výběrového řízení na 3 dotovaná pracovní místa v délce 6 měsíců u oslovených firem.

Kurz je zdarma a zajišťujeme také hlídání dětí.