Přijímáme děti se speciálními vzdělávacími potřebami

Přijímáme děti od 3 do 6 let se speciálními vzdělávacími potřebami z Valašského Meziříčí a okolí do miniškolky na J.K.Tyla 418, Valašské Meziříčí.

Děti budou přijímány na základě doporučení dětského pediatra či doporučení pedagogicko-psychologické poradny. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami jsou děti s lehčím zdravotním postižením, zdravotním či sociálním znevýhodněním. Zdravotní postižení je postižení mentální, tělesné, zrakové, sluchové, vady řeči, autismus, souběžné postižení s více vadami, vývojové poruchy učení nebo chování. Zdravotním znevýhodněním je zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc, nebo zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování. Sociálním znevýhodněním je myšleno rodinné prostředí s nízkým socioekonomickým statusem.

Děti budou zařazeny mezi ostatní děti a s nimi se pak budou účastnit skupinových výuk a programů pro všechny děti. Péči dětí se spec. vzdělávacími potřebami zajistí speciální pedagog a asistent pedagoga. Bude jim vypracován individuální vzdělávací plán, na základě kterého se budou učit rozvýjet své schopnosti a dovednosti.

Docházka dětí je zdarma, platí se pouze stravné.

Více informací na telefonu:  724510625

Projekt ESF OPVK "Podpora inkluzivního vzdělávání ve školce Kamínek ve Valašském Meziříčí"  č. CZ.1.07/1.2.39/02.0021