Nový kurz arteterapie

Zveme Vás na pětidílný kurz arteterapie zaměřený na relaxaci, rozvoj uvědomění a sebepoznání.