NÁDSTAVBOVÉ KURZY EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ

Pod vedením lektora spolu s ostatními rodiči pomocí praktických ukázek z běžného rodinného života poznáte, na co je třeba klást při výchově dítěte důraz, budete mít možnost vyzkoušet si, jak nejlépe zvládnout klasické a stále znovu se opakující krizové situace, do kterých se při výchově svých dětí dostáváte, získáte tipy a návody, jak nově nabyté vědomosti procvičovat v domácím prostředí.