Logopedie - seminář s Mgr. Drahomírou Stavinohovou 20.2.2014 od 9.00