KURZ EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ OPĚT OD ZÁŘÍ 2014

Kurz efektivního rodičovství opět od září …

• Trápí Vás dětský hněv a vzdor, špatná komunikace v rodině?
• Nechcete vychovávat pouze pomocí příkazů, zákazů, odměn a trestů?
• Chcete zvládat sourozenecké šarvátky, problémy s jídlem, dodržování pravidel a řádu?
• Přejete si, aby z Vašeho dítěte vyrostl samostatný, zodpovědný a zdravě sebevědomý člověk?

Čím se kurz zabývá?
- Naučíte a zdokonalíte si základní komunikační techniky.
- Dovedností naslouchání a sdělování.
- Uměním používat řeč povzbuzování.
- Nastavováním smysluplných hranic.
- Rozlišením příčin nevhodného chování dětí a zacházením s ním.
- Prací s emocemi.
- Vzděláváním v jedné z nejnáročnějších životních rolí - rodičovství.

Co kurz nabízí?
Přednášky, diskuze, nácvik dovedností na praktických příkladech ze života, bezpečné prostředí a důvěru, individuální přístup (max. 10 osob ve skupince)
Kurz efektivního rodičovství, pořádá KVC Emcéčko Valašské Meziříčí v šesti tří hodinových blocích. Kurz vede zkušená lektorka Centra pro rodinu Hranice Mgr. Kaňovská.
Kurz začíná v září 2014, přesný termín bude upřesněn. Začátky jednotlivých lekcí od 8.30 hodin v prostorách KVC Emcéčko, sídlícího v budově Střední průmyslové školy stavební na ulici Komenského 2.

Přihlášky mohou zájemci podat osobně, případně svou účast nahlásit telefonicky na číslo 774 713 641 p. Pírková, e- mail : martinapirkova@seznam.cz
Kurz je bezplatný, včetně služby hlídání dětí.

Těšíme se na vás
.