Den rodiny - rodina je základ

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili a představili aktivity svých organizací. Velké díky zástupcům Rodiny u nás, SVČ Domeček, Diakonie Valašské Meziříčí, Charity Valašské Meziříčí, Centra pro lidi s postižením, Centra Amika, ZUŠ Alfréda Radoka, ZUŠ B-Art, ZŠ Žerotínova V.M., Ambos Mundos, Kojeneckého a dětského centra,zařízení pro děti, vyžadující okamžitou pomoc, Auxilia Vsetín, Centra pro rodinu V.M., Logopedické sítě, Vrtule a vystupujícím dětem z MŠ Hrachovec, skupině při ZŠ Masarykova - Kandráči, dětem a mládeži z Klubu safari Branky a dětem ze ZUŠ B-Art. Poděkování si rovněž zaslouží pan učitel TV se žáky ze Spš Stavební Valašské Meziříčí za pomoc při přípravě náměstí.

Tento projekt byl realizován z dotace MPSV pro rok 2014 v oblasti Preventivní aktivity na podporu rodiny, reg. č. 9331.

Za KVC Emcéčko Martina Pírková.

https://www.tvbeskyd.cz/cz/10-valasske-mezirici/2-video--rodinne-centrum-meziricskeho-emcecka-uporadalo-den-rodiny-.html?idv=7926