Kurz efektivního rodičovství (KER)

Nový běh kurzu v roce 2020 - připravujeme jej v průběhu září. O konkrétním termínu bude včas informováni na tomto webu a na facebooku Emcéčka
 
Celkem 4 setkání
 
Cílem tohoto programu je pomoci rodičům, získat takové dovednosti a rozvinout takové schopnosti, které jim pomohou zvládat všechny ty každodenní těžkosti, se kterými se při výchově svých dětí dnes a denně potýkají.
Program Efektivního rodičovství je veden zážitkovým způsobem, kdy rodič na základě vlastního prožitku má možnost lépe porozumět chování a volbě svého dítěte
 

Přehled témat:

  1. Budování vztahu mezi rodičem a dítětem
  2. Tři výchovné rodičovské styly
  3. Pochopení chování a zlobení dítěte
  4. Jak být povzbuzujícím rodičem
Kurzem Vás provede paní Mgr. Magda Mečkovská - lektorka kurzů a seminářů pro rodiče, zakladatelka a vedoucí Rodinného centra Provázek v Olomouci
(https://www.rozvojrodiny.cz/o-nas/kdo-jsme.html)
 
Kurz je pro účastníky ZDARMA. Hlídání dětí zajištěno.
 
Více informací a přihlašování na: i.kollarova@emcecko.cz, tel: 724 510 625